คอมพิวเตอร์ ม.3

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5

– คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงานใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานตามขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ในการทำงานร่วมกัน มีการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจริยธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

– สาระสำคัญ
อภิปรายขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
– ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนสามารถอภิปรายขั้นตอนการทำงานระบบงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
3. นักเรียนสามารถอภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
5. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานได้
6. นักเรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงานได้
7. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานตามหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
– ข้อตกลงการเรียนการสอน
 -เอกสาร Download
  1. ครูภัชภิชา

    มีแผนการสอน โปรมแกรมอีบุ๊กหรือเปล่าค่ะ อยาได้ค่ะ ขอความกรุณาด้วยนะค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: