ภาระงาน

(ง 23101)

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ใบงานที่ 1.1 Download File
– ใบงานที่ 1.2 Download File
– ใบงานที่ 1.3 Download File

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง การพัฒนาโครงงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
– ใบงานที่ 2.4 Download File
– ใบงานที่ 2.5 Download File
– ใบงานที่ 2.6 Download File
– ใบงานที่ 2.7 Download File

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
– ใบงานที่ 3.8 Download File
– ใบงานที่ 3.9 Download File
– ใบงานที่ 3.10 Download File

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เรื่อง การนำเสนอผลงาน 
– ใบงานที่ 4.11 Download File
– ใบงานที่ 4.12 Download File
– ใบงานที่ 4.13 Download File
– ใบงานที่ 4.14 Download File
– ใบงานที่ 4.15 Download File

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

เรื่อง การสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Power 2007
– ใบงานที่ 5.16 Download File
– ใบงานที่ 5.17 Download File
– ใบงานที่ 5.18 Download File
– ใบงานที่ 5.19 Download File
– ใบงานที่ 5.20 Download File

(ง 20207)

รายวิชา คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
– ใบความรู้ที่ 1 
– ใบความรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Flash CS3
– ใบความรู้ที่ 3 
– ใบความรู้ที่ 4 
– ใบความรู้ที่ 5 
– ใบความรู้ที่ 6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

เรื่อง การสร้างตัวละครในโปรแกรม Adobe Flash CS3
– ใบความรู้ที่ 7 
– ใบความรู้ที่ 8 
– ใบความรู้ที่ 9 
– ใบความรู้ที่ 10 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เรื่อง สร้างภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติ ในโปรแกรม Adobe Flash CS3
– ใบความรู้ที่ 11 
– ใบความรู้ที่ 12 
– ใบความรู้ที่ 13 
– ใบความรู้ที่ 14
– ใบความรู้ที่ 15 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

เรื่องการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS3
– ใบความรู้ที่ 16 
– ใบความรู้ที่ 17 
– ใบความรู้ที่ 18 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: