สื่อการสอน

สื่อการสอน (ง 23101)

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ระบบคอมพิวเตอร์ Download File
– เทคโนโลยีสารสนเทศ Download File
– ระบบการสื่อสารข้อมูล Download File

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง การพัฒนาโครงงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
– ความหมายและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ Download File
– การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ Download File
– การเขียนเค้าโครง โครงงานคอมพิวเตอร์ Download File
– การนำเสนอและประเมินผลโครงงาน Download File

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
– ขั้นตอนและหลักการสร้างระบบงานคอมพิวเตอร์ Download File
– ภาษาคอมพิวเตอร์ Download File
– การเขียนผังงาน Download File

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เรื่อง การนำเสนอผลงาน
– หลักการนำเสนองาน Download File
– รูปแบบของงานนำเสนอ Download File
– เทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน Download File
– ออกแบบโปสเตอร์พรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ Download File

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

เรื่อง การสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Power 2007
– คุณสมบัติและการเรียกใช้งาน Microsoft PowerPoint Download File
– การใช้เครื่องมือและลักษณะพิเศษในการสร้าง Presentation Download File
– มุมมอง การแทรกรูปภาพ การบันทึก การพิมพ์เอกสาร Download File
– ตัวอย่างการสร้างงานนำเสนอ เรื่อง อาเซียน Download File

สื่อการสอน (ง 20207)

รายวิชา คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
– คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น Download File
– การเขียนสตอรี่บอร์ด Download File

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Flash CS3
– ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Flash CS3 Download File
– รูปแบบและเครื่องมือในการวาดภาพ Download File
– การตกแต่งสี Download File
– การสร้างฉากในโปรแกรม Adobe flash CS3 Download File

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

เรื่อง การสร้างตัวละครในโปรแกรม Adobe Flash CS3
– การสร้างตัวละครในโปรแกรม Adobe Flash CS3 Download File
– การสร้างตัวละครแบบ Frame by Frame  Download File
– การสร้างแอนิเมชั่นแบบ Tween Download File
– การสร้างแอนิเมชั่นแบบ Motion Guide Download File

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เรื่อง สร้างภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติ ในโปรแกรม Adobe Flash CS3
– การสร้างตัวอักษรแอนิเมชั่น Download File
– การแปลงออบเจ็คเป็นซิมโบล Download File
– การใส่เสียงประกอบแอนิเมชั่น Download File
– การสร้างฉากเคลื่อนที่แบบ Motion Tween Download File
– การเปลี่ยนฉากแบบ TransitionDownload File

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

เรื่องการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS3
– การใช้ Mask ในการทำแอนิเมชั่น Download File
– การสร้างภาพชัดตื้นและชัดลึกด้วยฟิลเตอร์ Blur Download File
– การเอกซ์พอร์ตงานแอนิเมชั่น (Export) Download File
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: